Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องTitle Track from International Project [sound recording] / อินเทอร์นอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเทอร์นอล, [253?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้ปัจจัยพื้นฐานในการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์.
ชื่อผู้แต่งนายสุวิทย์ จูทะรัตน์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การหา Treponemal IGM แบบรวดเร็วโดยวิธี solid-phase haemadsorption = Title the r...
ชื่อผู้แต่งวรรณะ มหากิตติคุณ
พิมพลักษณ์[ม.ป.พ. ม.ป.ท.],[253?]
เลขเรียกRC201 ว242ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการกรดอะมิโนของสุกรพันธุ์แลนด์เรซ ดูรอค และแฮมเชียร์ สายพันธุ์เดนมาร์ก ระยะ 15-90 กิโลกรัม ใ...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พนเจริญสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา