Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCan You Believe Your Eyes ? : Over 250 Illusions and Other Visual Oddities / J.R. Block.
ชื่อผู้แต่งBlock, J.r.
พิมพลักษณ์America : Brunner/Mazel Publishers, 1992.
เลขเรียก152.14 B651C 1992
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJin ri zuo you ming / Hua Shi Cong Shu
ชื่อผู้แต่งHua shi cong shu.
พิมพลักษณ์Taiwan : Hua Shi Chu Bau She, 1983
เลขเรียก181.11 H874j
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKong zi jiao yu shi xiang yan jiu
พิมพลักษณ์Beijing : Sen Min Jiao Yu, 1985
เลขเรียก181.0951 K82
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKong Zi Ping Zhuan / Kuang Ya Ming
ชื่อผู้แต่งKuang ya ming.
พิมพลักษณ์Jinan : Qi Lu Shu She, 1985
เลขเรียก181.11092 K95k
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKong zi xin zhaun / Li Fu
ชื่อผู้แต่งLi fu.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Zhen Shan Mei Chu Ban She, [198-]
เลขเรียก181.11 L693k
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLun yu ci zhu / Yang Bojun
ชื่อผู้แต่งYang bojun.
พิมพลักษณ์Tapei : Lan Deng Wen Hua shi ye, 1987
เลขเรียก181.11 Y22l
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSheng huo de yi shee / Lin Yu Tang
ชื่อผู้แต่งLin yu tang.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Yuan Jing, [198-]
เลขเรียก158 L735s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSi shu du ben / Xie Bing Ying Deng
ชื่อผู้แต่งXi bing ying deng.
พิมพลักษณ์Taipei : San Ming Shu Ju, 1988
เลขเรียก181.11 X9437s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSi shu ji zhu / Song Zhu Xi
ชื่อผู้แต่งSong zhu xi.
พิมพลักษณ์Taipei : Han Jing Wen Hua Shi Ye, 1987
เลขเรียก181.11 S698s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSi shu shi yi / Qian Mu
ชื่อผู้แต่งQian mu.
พิมพลักษณ์Taiwan : Taiwan Xue Sheng Shu Ju, 1986
เลขเรียก181.11 Q973s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSi shu xin jie / Wong Tian Hen
ชื่อผู้แต่งWang tian hen.
พิมพลักษณ์Taiwan : Da Xia Chu Ban She, 1985
เลขเรียก181.11 W246s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSwitch on your brain / by Margaret Cutler-Stuart and Allan Parker
ชื่อผู้แต่งCutler-stuart, Margaret.
พิมพลักษณ์Selangor : Pelanduk, 1987
เลขเรียก152 C989s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Hero's Trail : A Guide for a Heroic Life / T.A. Barron.
ชื่อผู้แต่งBarron, T.a.
พิมพลักษณ์America : Philomel Books, 2002.
เลขเรียก170 B277T 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Importance of living / Lin Yu-t'ang.
ชื่อผู้แต่งLin, Yutang 1895-1976.
พิมพลักษณ์[N.p., n.d.]
เลขเรียก128 L735I
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWomen men love women men leave / by Connell Cowan and Melvyn Kinder
ชื่อผู้แต่งCowan, Connell.
พิมพลักษณ์London : Bantam Books, 1989, c1987
เลขเรียก158.24 C874w
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา