Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCU-TEP listening : ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบทวนส่วนการฟัง CU-TEP listening การฟังสนทนา...
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2552.
เลขเรียกPE1128 ส779ซ 2552,428 ส44ซ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCU-TEP listening : ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบทวนส่วนการฟัง CU-TEP listening การฟังสนทนา...
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2549.
เลขเรียกPE1128 ส779ซ 2549,425.076 ส443ซ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCU-TEP reading / Sutin Poolsawad.
ชื่อผู้แต่งSutin Poolsawad.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TGRE Institute, 2552.
เลขเรียก420.76 ซ363 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDirect TU-GET / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2561
เลขเรียกPE1065 ส-ด 2561,428 ส779ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFast-Track TOEIC / สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี., 2554.
เลขเรียกPE1128 ส742 2554,428.0076 ฟ28
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFast-track TOEIC grammar / Sutin Poolsawad.
ชื่อผู้แต่งSutin Poolsawad.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFast-track TOEIC grammar : new TOEIC tests / สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2554.
เลขเรียก428.24076 ส779ฟก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFast-track TOEIC listening / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งSutin Poolsawad.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2552.
เลขเรียกPE1130.T5 ส779ล,425 ส44ฟ 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFast-Track TOEIC listening / สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี., 2555.
เลขเรียกPE1128 ส744 2555,428.24076 ส443ฟ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFast-track TOEIC LIstening 1-3
ชื่อผู้แต่งsutin Poolsawad
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFast-track TOEIC LIstening 1-5
ชื่อผู้แต่งsutin Poolsawad
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFast-track TOEIC listening : new TOEIC tests / Sutin Poolsawad.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที. จี. อาร์. อี, 2559.
เลขเรียกPE1128 ส779ฟ 2559,428.0076 ส779ฟ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFast-Track TOEIC reading / สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี., 2553.
เลขเรียกPE1128 ส745,428.24076 ส779ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา