Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องC'est facile a dire! : recueil d'exercices de grammaire et d'actes de parole / Guy Capelle, Franco...
ชื่อผู้แต่งCapelle, Guy.
พิมพลักษณ์Paris : Hatier, c1982.
เลขเรียกPC2111 C238C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEspaces : cahier d' exercices / Guy Capelle, Noelle Gidon.
ชื่อผู้แต่งCapelle, Guy.
พิมพลักษณ์Paris : Hachette, 1990.
เลขเรียก448.0076 Ca238E 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEspaces : methode de Francais / Guy Capelle, Noelle Gidon, Muriel Moline.
ชื่อผู้แต่งCapelle, Guy.
พิมพลักษณ์Paris : Hachette Francais Langue Etrangere, 1990.
เลขเรียก448 Ca238E 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องForitures : textes et documents exercices de comprehension et de production ecrites / Guy Capelle,...
ชื่อผู้แต่งCapelle, Guy.
พิมพลักษณ์Paris : Hachette, c1980.
เลขเรียกPC2112 C238F
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFrequence jeunes : cahier d'exercices / G. Capelle, N. Gidon.
ชื่อผู้แต่งCapelle, Guy.
พิมพลักษณ์Paris : Hachette Livre, 1994- .
เลขเรียก448.24 Ca238F 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGrammaire de base du francais contemporain / Guy Capelle, Jean-Louis Frerot.
ชื่อผู้แต่งCapelle, Guy.
พิมพลักษณ์Paris : Hachette, [c1979]
เลขเรียกPC2111 C238G,448.24 C238G
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGuide pedagogique / Guy Capelle, Noelle Gidon, Muriel Moline.
พิมพลักษณ์Paris : Hachette, 1991.
เลขเรียก440.076 Gu946 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLa France on direct / Janine Capelle, Guy Capelle.
ชื่อผู้แต่งCapelle, Jannine.
พิมพลักษณ์Paris : Librairie Hachette, c1969.
เลขเรียกPC2112 C238
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLe nouvel espaces perfectionnement : cahier d'exercices 3 / Guy Capelle, Noelle Gidon, Muriel Moli...
ชื่อผู้แต่งCapelle, Guy.
พิมพลักษณ์Paris : Hachette, c1996.
เลขเรียกPC2112 C238n v.3 1996
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReflets 1 : Methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon
ชื่อผู้แต่งCapelle, Guy
พิมพลักษณ์Paris : Hachette, 2004
เลขเรียกCL448.2076 C238r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReflets 1 : methode de francais guide pedagogique / Guy Capelle and Noelle Gidon
ชื่อผู้แต่งCapelle, Guy
พิมพลักษณ์Paris : Hachette, 1999
เลขเรียกCL448.2076 C238r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReflets 2 : Methode de francais / Guy Capelle, Noelle Gidon
ชื่อผู้แต่งCapelle, Guy
พิมพลักษณ์Paris : Hachette, 2000
เลขเรียกPC 2112 C238r 2000,CL448.2076 C462r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReflets 2 : methode de Francais. cahier d' exercices / Guy capelle and Noelle Gidon
ชื่อผู้แต่งCapelle, Guy
พิมพลักษณ์Paris : Hachette, 2002
เลขเรียกCL448.2076 C238r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReflets : méthode de français 1 : cahier d'exercices / Guy Capelle, Noëlle Gidon
ชื่อผู้แต่งCapelle, Guy
พิมพลักษณ์Paris : Hachette, c1999
เลขเรียกPC 2112 C238r 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยพะเยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReflets : methode de frandais. 2 : cahier d'exercices / Guy Capelle, Noelle Gidon
ชื่อผู้แต่งCapelle, Guy
พิมพลักษณ์Paris : Hachette Livre, c2000
เลขเรียกPC 2112 C238r 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา