Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18+ (สิบแปดอัพ) / 10เดซิเบล เขียน.
ชื่อผู้แต่ง10เดซิเบล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำมะหยี่, 2551.
เลขเรียกรส. ส111ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ รส. / 10เดซิเบล, เขียน ; อัคนี มูลเมฆ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่ง10เดซิเบล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำมะหยี่, 2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริศนากับความรัก / 10เดซิเบล.
ชื่อผู้แต่ง10เดซิเบล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนึ่ง, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลับฝันดี / 10เดซิเบล
ชื่อผู้แต่ง10เดซิเบล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำมะหยี่, 2552
เลขเรียก808.831 ส35ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กหญิงมุกประดับ / 10เดซิเบล เขียน ; อธิชา มัญชุนากร กาบูล็อง บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่ง10เดซิเบล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำมะหยี่, 2551.
เลขเรียกPZ90.ท9ส637 ด72,895.913 ส727ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเธอผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง / 10 เดซิเบล.
ชื่อผู้แต่ง10เดซิเบล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : happening, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา