Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครู / ไกรนุช ศิริพูล
ชื่อผู้แต่งไกรนุช ศิริพูล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, 2531.
เลขเรียก371.7 ก975ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครู : ตรงตามหลักสูตรการฝึกหัดครูของสภาการฝึกหัดครู พุทธศักราช 2530 / ไกรนุช ศิริพูล.
ชื่อผู้แต่งไกรนุช ศิริพูล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, 2531.
เลขเรียกLB2832 .ก94
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครู = Self-actualization for teachers / ไกรนุช ศิริพูล.
ชื่อผู้แต่งไกรนุช ศิริพูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2531.
เลขเรียกLB2832.4.ท9 ก975 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครู = Self actualization for teachers / ไกรนุช ศิริพูล
ชื่อผู้แต่งไกรนุช ศิริพูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2531.
เลขเรียก371.1 ก975ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยรักจากใจ : ของศิษย์และมิตรที่รัก / รวบรวม โดย ไกรนุช ศิริพูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2556
เลขเรียกLB2832 ด 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู่เส้นทางสายไหม : สาธารณรัฐประชาชนจีน = Silk road / ไกรนุช ศิริพูล
ชื่อผู้แต่งไกรนุช ศิริพูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ., ม.ป.ป.]
เลขเรียกDS712 ก-ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยววัดไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม / ไกรนุช ศิริพูล.
ชื่อผู้แต่งไกรนุช ศิริพูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิวไทยมิตรการพิมพ์, 2547.
เลขเรียกBQ6337.ส5 ก96 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา