Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานอภิมหาสงครามและการล่มสลายของกรุงทรอย / โฮเมอร์ ; บัวแก้ว ไชยหลวงผา, บรรณาธิการเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งโฮเมอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอนิกมา, [2536]
เลขเรียก883.01 ฮ951ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีเลียด / โดย โฮเมอร์ ; แปลโดย ดร.ปราณี ศิริจันทพันธ์, ส่งศรี ศรีจันทาพันธุ์
ชื่อผู้แต่งโฮเมอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2546 [2003]
เลขเรียกPA4020 ฮ933อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีเลียด 5 ตอน กองทัพกรีกเผชิญวิกฤต/ โฮเมอร์.
ชื่อผู้แต่งโฮเมอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทองเกษม, 2559.
เลขเรียก880 ฮ931อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีเลียด = Iliad / มหากวีโฮเมอร์, รจนา ; นายตำรา ณ เมืองใต้, แปลและเรียบเรียงจากฉบับเล่าความของ อัล...
ชื่อผู้แต่งโฮเมอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540.
เลขเรียกPA4037 ฮ932 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีเลียด = Iliad / โฮเมอร์
ชื่อผู้แต่งโฮเมอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2547
เลขเรียกPA4037 ฮ932 2547,883.01 ฮ948อ 4/2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีเลียด = Iliad / โฮเมอร์ รจนา ; นายตำรา ณ เมืองใต้ แปลและเรียบเรียง จากฉบับเล่าความของ อัลเฟรด เจ...
ชื่อผู้แต่งโฮเมอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2538.
เลขเรียกPA4032.ก2 ช75,170 ส27จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีเลียด = Iliad / โฮเมอร์ เขียน ; แปลโดย ปราณี ศิริจันทพันธ์และส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งโฮเมอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2544.
เลขเรียกPA4032.ฮ94 อ64 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีเลียด = Illad / มหากวีโฮเมอร์ รจนา ; นายตำรา ณ เมืองใต้, แปลและเรียบเรียงจากฉบับเล่าความของ อัลเฟ...
ชื่อผู้แต่งโฮเมอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีเลียด/ โฮเมอร์ ;ผู้แปล ปราณี ศิริจันทพันธ์, ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งโฮเมอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซอร์ซีกับไซคล็อปส์ = Circe and the cyclops / Homer ; ศักดิ์ บวร, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งโฮเมอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, 2561.
เลขเรียก821 ฮ932ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหตุแห่งอีเลียด : ตำนานทวยเทพและมหาวีรชนกรีก / โฮเมอร์ ; นายตำรา ณ เมืองใต้, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งโฮเมอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541.
เลขเรียกPA4020 ต367ห 2541,883.01 ฮ951ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอดิสซี / by Homer ; แปลโดย ปราณี ศิริจันทพันธ์, ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์
ชื่อผู้แต่งโฮเมอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอดิสซี / ประพันธ์โดย โฮเมอร์ ; แปลโดย สุริยฉัตร ชัยมงคล
ชื่อผู้แต่งโฮเมอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2552, [2009]
เลขเรียกPA4032 ฮ286อ 2552,883.01 ฮ86อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา