Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาสมุทร / แคลร์ โอลิเวอร์ ; ที่ปรึกษา : ไคลฟ์ คาร์เพนเตอร์ ; แปล : ชวธี...
ชื่อผู้แต่งโอลิเวอร์, แคลร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
เลขเรียก551.46 อ87ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาสมุทร / แคลร์ โอลิเวอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้แปล [text]
ชื่อผู้แต่งโอลิเวอร์, แคลร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธุรกิจโรงพิมพ์, 2560.
เลขเรียกย ค986ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาสมุทร / แคลร์ โอลิเวอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล
ชื่อผู้แต่งโอลิเวอร์, แคลร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกGC21.5 อ985 2556,551.46 อ873ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาสมุทร / แคลร์ โอลิเวอร์ ; แปล ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งโอลิเวอร์, แคลร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
เลขเรียกGC 21.5 อ985ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาสมุทร = 100 things you should know about oceans / โอลิเวอร์ แคลร์ ; ที่ป...
ชื่อผู้แต่งโอลิเวอร์, แคลร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2551.
เลขเรียกPZ90.T5 อ975รอ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ / แคลร์ โอลิเวอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล
ชื่อผู้แต่งโอลิเวอร์, แคลร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกQC870 อ985 2556,551.6 อ94ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา / แคลร์ โอลิเวอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภุเก็ต, แปล
ชื่อผู้แต่งโอลิเวอร์, แคลร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกQE29 อ985 2556,550 อ873ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา