Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลายเครียดด้วยลมหายใจ : เยียวยาความเครียดด้วยวิถีพุทธ / จอห์น แมคคอนแนล, เขียน ; สุรภี ชูตระกูล, แปล...
ชื่อผู้แต่งแมคคอนแนล, จอห์น
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553, [2010]
เลขเรียกBQ4570.P76 ม859ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งการระงับความขัดแย้ง : คู่มือการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ / จอห์น แมค...
ชื่อผู้แต่งแมคคอนแนล, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียก301.6 ม92ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งการระงับความขัดแย้ง : คู่มือการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ = Mindful me...
ชื่อผู้แต่งแมคคอนแนล, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2549
เลขเรียกBQ4570.P4 ม82 2549,303.69 ม281ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งการระงับความขัดแย้ง : คู่มือสำหรับชาวพุทธผู้ใฝ่สันติ / จอห์น แมคคอนแนล เขียน ; พ...
ชื่อผู้แต่งแมคคอนแนล, จอห์น
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เสมสิกขาลัย, 2538.
เลขเรียกBQ4570.P4 ม859,303.6 ม711ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งการระงับความขัดแย้ง :คู่มือสำหรับชาวพุทธผู้ใฝสันติ / แมคคอนแนล, จอห์น, เขียน ; พร...
ชื่อผู้แต่งแมคคอนแนล, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมสิกขาลัยและมูลนิธิเสฐียรโกเศสและนาคะประทีป, 2538
เลขเรียก294.35 ม71ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งหารระงับความขัดแย้ง / จอห์น แมคคอนแนล แปลโดยพระไพศาล วิสาโล.
ชื่อผู้แต่งแมคคอนแนล, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียก303.6 ม859ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา