Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจามรี - ศรีสุพัณ : ตำนานล้านนาสู่สุวรรณภูมิ / เอื้อน แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดร. ศรีเรือน แก้วกังวาล, [2556?]
เลขเรียกPL4209.1 อ932จ 2556,808.81 อ85จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจามรี - ศรีสุพัณ : ตำนานล้านนาสู่สุวรรณภูมิ / เอื้อน แก้วกังวาล.
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 255-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจามรี - ศรีสุพัณ ตำนานล้านนาสู่สุวรรณภูมิ / เอื้อน แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จัสพริ้นท์, 2558
เลขเรียก895.911 อ9253จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจามรี-ศรีสุพัณ : ตำนานล้านนาสู่สุวรรณภูมิ / เอื้อน แก้วกังวาล Text
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จัสพริ้นท์, [2550?]
เลขเรียก895.911 อ932จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจามรี-ศรีสุพัณ : ตำนานล้านนาสู่สุวรรณภูมิ / เอื้อน แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จัสพริ้นส์, 25-
เลขเรียก895.911 อ832จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำสั่งฟ้าและนานาความคิด / เอื้อน แก้วกังวาล.
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, ม.ป.ป.
เลขเรียก895.1 อ932น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำสั่งฟ้าและนานาความคิด / เอื้อน แก้วกังวาล Text
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จัสพริ้นท์, [2550?]
เลขเรียก895.911 อ932น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำสั่งฟ้าและนานาความคิด / เอื้อน แก้วกังวาล.
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 255-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำสั่งฟ้าและนานาความคิด / เอื้อน แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 2556.
เลขเรียกPL4177 อ932น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฐมราชอิสราเอล / เอื้อน แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 2550
เลขเรียกDS117 อ-ป 2550,895.911 อ932ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฐมราชอิสราเอล / เอื้อน แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, [255-]
เลขเรียกPL4209.อ932 อ932 [255-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฐมราชอิสราเอล / เอื้อน แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, [2555?]
เลขเรียกDS575.5.I75 อ83 2555,956.94 อ6115ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฐมราชอิสราเอล / เอื้อน แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จัสพริ้นส์ จำกัด, 25-
เลขเรียก089.95911 อ832ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยนี้ดี / เอื้อน แก้วกังวาล.
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 255-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยนี้ดี / เอื้อน แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 2556.
เลขเรียกPL4152 อ932ภ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา