Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปัญหาภาษาอังกฤษ / เอื้อน เล่งเจริญ
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2540
เลขเรียกPE1128 อ83 2540,428 อ933ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1600 useful words and phrases / เรียบเรียงโดย เอื้อน เล่งเจริญ.
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2540.
เลขเรียกPE1449 อ84,428.1 อ6115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ซิมพลิไฟค์ อิงลิช แกรมม่า] = Simplified English Grammar / เอื้อน เล่งเจริญ
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2529]
เลขเรียก425 อ615ซ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBrighten your English : คู่มือพัฒนาภาษาอังกฤษแนวใหม่ (สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ) / by U. L...
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2542.
เลขเรียกPE1199 อ932
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSimplified English grammar / by U. Lengcharoen.
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2530?].
เลขเรียก425 อ932ซ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSimplified English grammar : structure, usage, word formation / by U. Lengcharoen.
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสกส์เซ็นเตอร์ การพิมพ์, [25--?].
เลขเรียกPE1112 อ85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ / เอื้อน เล่งเจริญ.
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2543.
เลขเรียก425.9591 อ931ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ = English usage / เอื้อน เล่งเจริญ
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2537
เลขเรียก421 อ933ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ / เอื้อน เล่งเจริญ
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดลฟี, 2537
เลขเรียก425 อ6115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ = Improve your English / เอื้อน เล่งเจริญ
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดลฟี, [2539]
เลขเรียก428 อ932ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา หลักการสร้าง คำ วลี และประโยคในภาษาอังกฤษ = Formation ...
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
เลขเรียก425 อ59ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาภาษาอังกฤษแนวไหม่สำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจ = Understanding English vocabulary / ...
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2539.
เลขเรียกPE1449 อ932,420 อ933ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ : A handbook of English Grammar / เอื้อน เล่งเจ...
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น, 2537.
เลขเรียกPE1112 อ932 2537,425 อ932ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ = A handbook of English grammar / เอื้อน เล่งเจร...
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคารม 2542.
เลขเรียกPE1112 อ932ภ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา