Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 กูรูบริหารจัดการอุตสาหกรรมโลก / เอกชัย บุญยาทิษฐาน
ชื่อผู้แต่งเอกชัย บุญยาทิษฐาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2551
เลขเรียกHD38.2 อ873ห 2551,658.4012 อ51ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง46 ระบบงานสร้างสรรค์องค์กร ขึ้นสู่มาตรฐานสากล / เอกชัย บุญยาทิษฐาน.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย บุญยาทิษฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอกะเกรท มีเดีย, 2552.
เลขเรียกHD37 อ72 2552,658 อ 841 ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKPI หัวใจนักบริหาร ตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก = Key performance indicators / เอกชัย บุญยาทิษฐาน
ชื่อผู้แต่งเอกชัย บุญยาทิษฐาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553
เลขเรียก658.4012 อ873ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุ่มือวิเคราะห์ SWOT อย่างมืออาชีพ / เอกชัย บุญญาทิษฐาน.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย บุญยาทิษฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งปัญญาชน, 2553.
เลขเรียก658.401 อ873ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา