Found: 151  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลา สงครามประชาชน [หรือ คนล่าจันทร์] = The moonhunter [motion picture]
พิมพลักษณ์[2544]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผ่านพ้นของยุคสมัย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2540.
เลขเรียก089.95911
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองภาคประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2552.
เลขเรียก320.9593 ส518ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2548.
เลขเรียกJQ1749.A15 ส75,320.9593 ส51ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เขียน.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2553.
เลขเรียก320.9593 ส888ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2557.
เลขเรียกJQ1746 ส7ก 2557,320.9593 ส82ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, เขียน.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2555.
เลขเรียก320.9593 ส888ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2552.
เลขเรียกJQ1749.ก15 ส74 2552,320.9593 ส888ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวต่อไปของประชาธิปไตย / โดย เสาวณีย์ ลิมมานนท์ และ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสาวณีย์ ลิมมานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไพศาลศิริ, 2516.
เลขเรียกPL4208.5.ส75 ก63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวเม็ดน้อย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2555.
เลขเรียกPL4209.4.ส75 ข65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนกับเสือ : เรื่องราวของผู้ไม่ยอมพ่าย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2557.
เลขเรียก895.913 ส888คส 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนกับเสือ = Man and the tiger / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ; [แปลเป็นภาษาอังกฤษ], Marcel Barang.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2539.
เลขเรียก895.913
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา