Found: 61  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีชาร์จแบตพนักงาน / โดย Bob Nelson ; เรียบเรียงโดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ.
ชื่อผู้แต่งเนลสัน, บ๊อบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียกHF5549.5.M63 น74,658.4 น84ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 สถานการณ์ในโลกของนักบริหาร / วิลเลี่ยม แวคส์
ชื่อผู้แต่งแวคส์, วิลเลี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2528.
เลขเรียก658.3 ว71ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 สถานการณ์ในโลกของนักบริหาร = Managerial situations and how to handle them / วิลเลี่ยม แวคส์ ; ...
ชื่อผู้แต่งแวคส์, วิลเลี่ยม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527
เลขเรียก658.3 ว71ห 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 สถานการณ์ในโลกของนักบริหาร = Managerial situations and how to handle them / วิลเลี่ยม แวคส์ ; แ...
ชื่อผู้แต่งแวคส์, วิลเลี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, c2527.
เลขเรียก658.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เรื่องน่ารู้ เทคนิคการจัดการสำหรับ ผู้บริหารโรงงาน : รวมบทความทางด้านการจัดการ และอุตสาหการจากวา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เอ็มแอนด์อี, 2530.
เลขเรียก658.5
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เรื่องน่ารู้ เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวมบทความทางด้านการจัดการและอุตสาหการจากวารสา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2531.
เลขเรียก350 ห499
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJunior golf ฝึกลูกเป็นนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ / นิก ไรต์ ; แปลโดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ.
ชื่อผู้แต่งไรต์, นิก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
เลขเรียกGV 965 ร949จ 2548,796.352 ร949จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานยุคใหม่ / ของ C. Northcote Parkinson, M.K. Rustomji ; เรียบเรียงโดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ...
ชื่อผู้แต่งปาร์กินสัน, ซี. นอร์ธโคท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535.
เลขเรียกHD31 พ619 2535,658 พ591ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานยุคใหม่ / ซี นอร์ทโคท พาร์กินสัน, เอ็ม เค รัสตอมจี ; เรียบเรียงโดยเริงศักดิ์ ปานเจริญ
ชื่อผู้แต่งพาร์กินสัน, ซี. นอร์ทโคท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537
เลขเรียก658.4 พ591ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานยุคใหม่ / เริงศักดิ์ ปานเจริญ
ชื่อผู้แต่งเริงศักดิ์ ปานเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527
เลขเรียกHD37 พ619,658 ร799ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานยุคใหม่ = Realities in Management / ซี. นอร์ธโคท ปาร์กินสัน และเอ็ม. เค. รัสตอมจิ ; แป...
ชื่อผู้แต่งปาร์กินสัน, ซี. นอร์ธโคท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2528.
เลขเรียก658.4 ป226ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานยุคใหม่ = Realities in management / โดย ซีนอร์ทโคท พาร์กินสัน ; แปลโดยเริงศักดิ์ ปานเจ...
ชื่อผู้แต่งพาร์กินสัน, ซี. นอร์ทโคท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527
เลขเรียก658.4 พ591ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานยุคใหม่ = Realities in management / ของ ซี. นอร์ทโคท พาร์กินสัน และ เอ็ม. เค. รัสตอมจิ ...
ชื่อผู้แต่งพาร์กินสัน, ซี นอร์ทโคท, ค.ศ. 1909-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527.
เลขเรียกHD37 พ619ก 2527,658.4 พ618ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา