Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกวาดการ์ตูนล้อเลียนน่ารักด้วยปากกาด้ามเดียว / เฟยเล่อเหนี่ยว.
ชื่อผู้แต่งเฟยเล่อเหนี่ยว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส , 2556
เลขเรียกNC 1765 ฟ612ฝ 2555,741.5 ฟ619ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพน่ารัก Q-Style วาดง่ายด้วยปากกาด้ามเดียว / เฟยเล่อเหนี่ยว ; แปล, พิภู บุษบก
ชื่อผู้แต่งเฟยเล่อเหนี่ยว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556
เลขเรียกNC590 ฟ-ภ 2556,741.5 ฟ612ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือหัดวาดสีน้ำ เล่มแรกของฉัน / เฟยเล่อเหนี่ยว ; ณิชา แปล
ชื่อผู้แต่งเฟยเล่อเหนี่ยว
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2559
เลขเรียก751.422 ฟ565ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัดวาดการ์ตูนน่ารัก Q-style / เฟยเล่อเหนี่ยว : เรื่อง ; พิภู บุษบก : แปล.
ชื่อผู้แต่งเฟยเล่อเหนี่ยว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555.
เลขเรียก741.58 ฟ56ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัดวาดสีน้ำ : Playbook / เฟยเล่อเหนี่ยว : เขียน ; ณิชา : เขียน.
ชื่อผู้แต่งเฟยเล่อเหนี่ยว.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2560.
เลขเรียก751.422 ฟ56ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา