Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองประเทศอังกฤษ
ชื่อผู้แต่งเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์
พิมพลักษณ์พระนคร : เจริญผลการพิมพ์, c2502.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองลัทธิสหรัฐ / เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์
ชื่อผู้แต่งเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., ม.ป.พ.
เลขเรียก342.73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองสหรัฐอเมริกา / เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์
ชื่อผู้แต่งเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์, 2512.
เลขเรียกJK34 ด52ก 2512,353 ด42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองสหรัฐอเมริกา / เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์.
ชื่อผู้แต่งเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2521.
เลขเรียกJK116 ด7 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองสหรัฐอเมริกา / เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์.
ชื่อผู้แต่งเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2504.
เลขเรียก353 ด 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองสหรัฐอเมริกา = The geovernment of the united states / เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์.
ชื่อผู้แต่งเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2504.
เลขเรียก973.921 ด252ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองสหรัฐอเมริกา = The govermment of the United States / เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์.
ชื่อผู้แต่งเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์
พิมพลักษณ์พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทสไทย, 2512.
เลขเรียก973.921 ด833ก 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองสหรัฐอเมริกา = The goverment of The United States / เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์
ชื่อผู้แต่งเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2512
เลขเรียก353.30 ด52ก 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองสหรัฐอเมริกา = The government of the United States / เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์.
ชื่อผู้แต่งเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2504.
เลขเรียก353 ด833ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานแปลของสภาวิจัยแห่งชาติ อันดับที่ 7 : ตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกัน / คลินตัน โรสสิเทอร์; เดชชาติ วง...
ชื่อผู้แต่งโรสสิเทอร์, คลินตัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแห่งชาติ, 2513.
เลขเรียกJK511 ร945ต 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตคุกรัสเซีย = Gulag archipelago / Alexander Solzhenitsyn ; เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์, ผู้ย่อ.
ชื่อผู้แต่งโซลซีนิตซิน, อเล็กซานเดอร์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2528.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตคุกรัสเซีย = Gulag archipelago / อเล็กซานเดอร์ ซอลเซบิตสิน ; [แปล], เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์.
ชื่อผู้แต่งซอลเซบิตสิน, อเล็กซานเดอร์.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : อักษรบัณฑิต, [2519?].
เลขเรียก947.084 ซ19ช 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตคุกรัสเซีย = Gulag Archipelago / อเล็กซานเดอร์ โซลเซนิตซิน ; แปลโดย เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์
ชื่อผู้แต่งโซลเซนิตซิน, อเล็กซานเดอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 25--
เลขเรียก365.9472 ซ87ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตคุกรัสเีซีย / อเล็กซานเดอร์ ซอลเซบิตซิน, เขียน ; เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์
ชื่อผู้แต่งซอลเซบิตซิน, อเล็กซานเดอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, [2520?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกัน / คลินตัน โรสสิเทอร์ ; เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์, แปล ; มาลัย หุวะนันทน์, ผ...
ชื่อผู้แต่งโรสสิเทอร์, คลินตัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแห่งชาติ, 2513.
เลขเรียกJK511 ร945 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา