Found: 194  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...สังคมศึกษา พ.ม., บันทึกและแนะแนวตอบวิชา
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักพิมพ์ไชยวัฒน์, 2505
เลขเรียก300 จ57ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...สังคมศึกษา, วิชาชุดครูพิเศษมัธยม วิชาสังคมวิทยา, ศีลธรรม, ภูมิศาสตร์, วิธีสอนสังคมศึกษา, เฉลยข้อส...
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์พระนคร : ไชยวัฒน์, 2506
เลขเรียก300
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจดินแดน / คุรุสภา
ชื่อผู้แต่งคุรุสภา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2502.
เลขเรียก895.913 ค474ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวไปข้างหน้า / เจริญ ไชยชนะ.
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2497.
เลขเรียก177 จ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวไปข้างหน้า / โดย ไชยวัฒน์, นามแฝง.
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2519.
เลขเรียกจ57ก 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจำ กับ การทำงาน / ไชยวัฒน์ [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2510.
เลขเรียกBF385 จ74,158.1 จ-ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้รอบตัว / เจริญ ไชยชนะ
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โชคชัยเทเวศร์, [25-?]
เลขเรียกAC158 จ57ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมคนในอดีต / เจริญ ไชยชนะ
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เขษมบรรณกิจ, 2500
เลขเรียก920 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอร์จ วอชิงตัน / เรียบเรียงและรวบรวมโดย เจริญ ไชยชนะ.
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ (1991), 2544.
เลขเรียก923.1 จ722จ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาราศาสตร์เบื้องต้น สำหรับผู้เข้าสอบวิชาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ชั้นเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์พระนคร : การพิมพ์ไชยวัฒน์, 2501
เลขเรียก520 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตนกู อับดุล เราะห์มาน / โดย เจริญ ไชยชนะ.
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2523.
เลขเรียกDS597.215.อ65 จ78,923.1595 จร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องเที่ยวทั่วเมืองไทย / เจริญ ไชยชนะ
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เขษมบรรณกิจ, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก915.93 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก / เจริญ ไชยชนะ
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันดาลสาส์น, 2511
เลขเรียก925 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทปลุกใจ / โดย "ไชวัฒน์", โดย ประกอบ เป้าประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2493.
เลขเรียก158.1 จ722บ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์ / เทพ ไสยานนท์
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2518
เลขเรียก334 ท56บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา