Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อดัดแปลงเป็นบทปฏิบัติการนิเวศน์วิทยา = Research for practical courses in ecology / อู่...
ชื่อผู้แต่งอู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียกQH541 D867 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเพื่อดัดแปลงเป็นบทปฏิบัติการนิเวศน์วิทยา / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์
ชื่อผู้แต่งอู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียกวจ 574.5 อ72ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศน์วิทยา / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์.
ชื่อผู้แต่งอู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525.
เลขเรียกQH541 อ7 2525,574.5 อ241น 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์-ระบบนิเวศ และสภาพนิเวศในประเทศไทย / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์.
ชื่อผู้แต่งอู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2538.
เลขเรียกQH541 อ868ม 2538,574.5 อ868ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์-ระบบนิเวศและสภาพนิเวศในประเทศไทย / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์
ชื่อผู้แต่งอู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2541
เลขเรียก577.27 อ411ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา