Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 สุภาษิตอาหรับ / อาลี เสือสมิง.
ชื่อผู้แต่งอาลี เสือสมิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2548.
เลขเรียกPN6519.A7 อ64ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมนักปราชญ์ ในสายธารอารยธรรมอิสลาม / อาลี เสือสมิง.
ชื่อผู้แต่งอาลี เสือสมิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ, 2553.
เลขเรียกCT203.ท9 อ64,922.97 อ27ช 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ อัล-อันดาลุส สเปน / อาลี เสือสมิง.
ชื่อผู้แต่งอาลี เสือสมิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2555.
เลขเรียกDP63 อ65,936.6 อ27ป 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ขุนนางมุสลิมสยาม / อาลี เสือสมิง.
ชื่อผู้แต่งอาลี เสือสมิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพฯ, 2546.
เลขเรียกDS570.M85 อ226 2546,297.08995919 อ666ป 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นครอัลกุดส์ และมัสญิด อัลอักซอ / อาลี เสือสมิง
ชื่อผู้แต่งอาลี เสือสมิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2550
เลขเรียกDS215 อ64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นครอัลกุดส์และมัสญิดอัลอักซอ / โดย อาลี เสือสมิง
ชื่อผู้แต่งอาลี เสือสมิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพฯ, 2550.
เลขเรียกDS109.15 อ64,956.94 อ27ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตว์และพันธ์พืชที่ถูกระบุในคัมภีร์ อัล-กุรอาน / อาลี เสือสมิง
ชื่อผู้แต่งอาลี เสือสมิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2557
เลขเรียกQL7 .อ64 2557,297.1225 อ666ส 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารยธรรมอิสลาม.
ชื่อผู้แต่งอาลี เสือสมิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ, 2556.
เลขเรียกDS35.62 .อ64 2556,297 อ64อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา