Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วีธีแก้ทุกข์ในใจ / อัปสรา
ชื่อผู้แต่งอัปสรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555.
เลขเรียกBQ 4570 อ549ห 2555,294.3444 อ549ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมใจซาตานเถื่อน / อัปสรา.
ชื่อผู้แต่งอัปสรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินลักค์, 2553.
เลขเรียกน อ549จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตีสนิทกับความทุกข์แล้วความสุขจะมาเยือน / อัปสรา.
ชื่อผู้แต่งอัปสรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2554.
เลขเรียกBQ4570.L5 อ635,294.3 อ549ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ่วงสวาทซาตาน / อัปสรา , เขียน
ชื่อผู้แต่งอัปสรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเลิฟ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพายุรักซาตานร้าย [Text] อัปสรา
ชื่อผู้แต่งอัปสรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ Venusplus2010 2554
เลขเรียกน อ215พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องม่านรักลายมังกร / อัปสรา.
ชื่อผู้แต่งอัปสรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเลิฟ ; 2556.
เลขเรียกน อ549ม 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยลับ รอยอาถรรพ์ อัปสรา. [text]
ชื่อผู้แต่งอัปสรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2555.
เลขเรียก001.9 อ115ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักคนที่เขารักเราดีกว่า / อัปสรา ; อณฎณ เชื้อไทย, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งอัปสรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ปราชญ์, 2554.
เลขเรียก152.41 อ115ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนาของไอน์สไตน์ คือ พุทธะ / อัปสรา.
ชื่อผู้แต่งอัปสรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2559.
เลขเรียก294.3 อ549ศ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนาของไอน์สไตน์คือพุทธะ / อัปสรา
ชื่อผู้แต่งอัปสรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555.
เลขเรียกBQ4570.S3 อ549,294.3 อ549ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมดหนี้ด้วยวิธีปาฏิหาริย์ / อัปสรา.
ชื่อผู้แต่งอัปสรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์ , 2554.
เลขเรียก294.3144 อ549ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่ห์พิศวาสซาตาน / อัปสรา.
ชื่อผู้แต่งอัปสรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธราธรพับลิเคชั่น, 2554.
เลขเรียกน อ549ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา