Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523.
เลขเรียก330.959 อ181ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม และวัชนา สังข์รัศมี
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523
เลขเรียก330 อ564ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ = Economic history (EC 213) / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม.
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531.
เลขเรียก330.9 อ443ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ = Economic history / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
เลขเรียกHC21 อ443ป3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ = Economic history : ECO 2103 (EC 213) / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม.
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ = Economic history : ECO 2103 / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม.
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย = Thai economic history / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม.
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530.
เลขเรียกHC497.T3 อ424 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา = History of economic development of the Latin America countries ...
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
เลขเรียกHC123 อ443 2548,330.09 อ443ป 2548 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา = History of economic development of the Latin America countries ...
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
เลขเรียกHC123 อ443 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิคตอรี่ การพิมพ์, 2524.
เลขเรียกHC101 อ443 2524,973 อ574ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
เลขเรียก973 อ181ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม.
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531.
เลขเรียก330.973 อ181ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม.
เลขเรียก330.973 อ18ป 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม.
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
เลขเรียกHB126.T5 อ443 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม.
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532.
เลขเรียก330.9593 อ181ป3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา