Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความแตกต่างของรูปแบบทางคิเนมาติกส์ของรยางค์ขาในการวิ่งเท้าเปล่าและการสวมรองเท้าวิ่งในเพศชายและเพศหญิ...
ชื่อผู้แต่งอรวรีย์ อิงคเตชะ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
เลขเรียก612.75 อ373ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องความแตกต่างของรูปแบบทางคิเนมาติกส์ของรยางค์ขาในการวิ่งเท้าเปล่าและการวิ่งสวมรองเ...
ชื่อผู้แต่งอรวรีย์ อิงคเตชะ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
เลขเรียกQP310.R85 อ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจทางระบาดวิทยาของลักษณะความโค้งของฝ่าเท้าของเด็กในเขตภาคตะวันออก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ...
ชื่อผู้แต่งอรวรีย์ อิงคเตชะ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก611.718 อ374ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา