Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนอกศาล / อนันต์ จันทรโอภากร.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทรโอภากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536.
เลขเรียกKPT1829 อ3ก 2536,341.52 อ 067 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = Product liability law / ...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทรโอภากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2547.
เลขเรียกHE965 อ165ก 2547,368.562 อ36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = Product liability law / อ...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทรโอภากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2545.
เลขเรียก368.562 อ165ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายอนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศ / อนันต์ จันทรโอภากร.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทรโอภากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538.
เลขเรียกK2400 อ3ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐาน ISO 9000 : คืออะไรและสำคัญอย่างไร.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทรโอภากร.
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา