Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ / อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
เลขเรียกTS156.A2 อ129 2561,658.562 อ129ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น = Introduction to entrepreneurship and business / [ผู้เขียน:...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก658.421 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องยนต์ฟลูอิดไดน์ / โดยสุธิชัย ศรีหะวรรณ์, อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
ชื่อผู้แต่งสุธิชัย ศรีหะวรรณ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Production and operations management) ...
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียก658.5 อ143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา