Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 วัน ในประเทศจีน / หทัย ชิตานนท์.
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์, 2517.
เลขเรียกDS777.55 ห3,915.1 ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 วันในประเทศจีน / หทัย ชิตานนท์.
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2523.
เลขเรียกDS711 .ห3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 วันในประเทศจีน / หทัย ชิตานนท์
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์
พิมพลักษณ์พระนคร : กรุงสยามการพิมพ์, [25--?]
เลขเรียก951 ห1411ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง64. ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และบริษัทจัดเหตุการณ์ให้ฟิลลิปมอร์ริส / เรียบเรียงโดย หทัย ชิตานนท์
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), 2559.
เลขเรียกKPT3373.T62 ห134ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOpinion editorials (OP-ED) เพื่อการชี้แนะในการควบคุมยาสูบ / เรียบเรียงโดย หทัย ชิตานนท์ ... [และคนอ...
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), 2556, [2013]
เลขเรียกWM290 ห134O 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎระเบียบและกฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ : 17. การอุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมกีฬาและเหตุการณ์ต่างๆโดยบริษัทยา...
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), 2558.
เลขเรียกKPT3373.T62 ห134ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎระเบียบและกฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ : 16.การโฆษณายาสูบโดยการแปรเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า = Trade ma...
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), 2558.
เลขเรียกHF6161.T6 ห134ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ = Framework convention on tobacco control : ชุดการประชุมวิชาการ /...
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย, 2545.
เลขเรียกKPT3373.T62 ห141 2545,WM290 ห134ป 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ = Framework convention on tobacco control : ชุดเอกสารวิชาการ / ห...
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย, 2545.
เลขเรียกKPT3373.T62 กอ188 2545,WM290 ห134อ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าเสรี : ผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบ / หทัย ชิตานนท์
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย, 2546.
เลขเรียกHF5439.C435 ห134กค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามศึกษาผู้ติดยาเสพติดหลังจากได้รับการบำบัดแล้ว, รายงานการวิจัย / หทัย ชิตานนท์ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.].
เลขเรียก613.8072 ห14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริโภคยาสูบในประชากรกลุ่มต่างๆ : การบริโภคยาสูบในเด็กและเยาวชน / เรียบเรียงโดย หทัย ชิตานนท์
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), 2561.
เลขเรียกHV5740 ห134ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเครือข่ายนักวิจัยในการวิจัยเชิงนโยบายและประเมินผลด้านการควบคุมยาสูบ (ภาคใต้) วันที่ 22 ธันว...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายนักวิจัย (2552 : สงขลา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), 2553.
เลขเรียกWM290 ก473ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมสุขภาพในมิติใหม่ / หทัย ชิตานนท์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ กองแผนงานและวิชาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2541.
เลขเรียกWA540 ก522 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการห้ามนำเข้า ผลิต และจำหน่ายบุหรี่ไร้ควัน / เรียบเรียงโดย หทัย ชิตานนท์
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), 2555.
เลขเรียกKPT3373.T62 ห134ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา