Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอนกรีตผสมดินขาวและเถ้าลอยสำหรับงานซ่อมชนิดเทบาง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / สุวิมล สัจจว...
ชื่อผู้แต่งสุวิมล สัจจวาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกTA441 ส75 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง / สุวิมล สัจจวาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล สัจจวาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
เลขเรียก624.1834 ส882ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง = Advanced concrete technology / สุวิมล สัจจวาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล สัจจวาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
เลขเรียก620.136 ส473ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง = Advanced concrete technology / สุวิมล สัจจวาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล สัจจวาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรจนพริ้นท์ติ้ง 2561.
เลขเรียกTA439 ส882ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง = Advanced concrete technology สุวิมล สัจจวาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล สัจจวาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรจนพริ้นท์ติ้ง 2560
เลขเรียกTA439 ส-ค 2560,691.3 ส882ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง/ สุวิมล สัจจวาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล สัจจวาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรจนพริ้นติ้ง, 2561.
เลขเรียกTA439 ส754 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนายช่าง(ตัวจริง)กับ โรงแรมผีสิง / สุวิมล สัจจวาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล สัจจวาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โทลบอล กราฟฟิค, 2558.
เลขเรียกน ส248น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการใช้เถ้าลอยในเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงประเภทแรงเหวี่ยง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ประเสริฐ ส...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ สุวรรณวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545
เลขเรียกTA787 ป46 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา