Found: 134  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกเนตรฟ้า ใจวารี" เล่ม ๒ : ตามรอยปรมาจารย์เหล็กไหลกับภัยพิบัติ / สุวินัย ภรณวลัย
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2558
เลขเรียก133.44 ส473บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 เพลงดาบสยบมาร : จิตสำนึกแห่งทางเลือกในยุคทักษิณครองเมือง / สุวินัย ภรณวลัย เขียน.
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกHN700.55 ส725,320.9593 ส882ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธุรกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย : 7 ว่าด้วยการบริหารธุรกิจข้ามชาติ (1).
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอภิวัฒน์รีเอ็นจิเนียริ่ง / โดย สุวินัย ภรณวลัย
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เนชั่นพับลิชชิ่งกรุ๊ป, 2537.
เลขเรียกHD37.T5 ส882,658 ส882ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอภิวัฒน์รีเอ็นจิเนียริ่ง / โดย สุวินัย ภรณวลัย
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะเนชั่น, 2537.
เลขเรียกHF5547.A3 ส882,658 ส473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเกษตรญี่ปุ่น = Nihon nogyoron / Tsutomu Ohuchi ; สุวินัย ภรณวลัย, แปล.
ชื่อผู้แต่งโอฮุชิ, ซุโตมุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการแปลไทย-ญี่ปุ่น มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2530.
เลขเรียก630 อ992ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเกษตรญี่ปุ่น = Nihon Nogyoron / Tsutomu Ohuchi ; สุวินัยภรณวลัย แปล ; สมภพ มานะรังสรรค์ , บรรณา...
ชื่อผู้แต่งโออุชิ, ทสุโตมุ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โครงการแปลไทย-ญี่ปุ่น มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530
เลขเรียก338.1 อ992ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเกษตรญี่ปุ่น = Nihon Nogyoron / by Tsutomu Ohuchi ; สุวินัย ภรณวลัย แปล ; สมภพ มานะรังสรรค์ บรรณา...
ชื่อผู้แต่งโออุจิ, ทสุโตม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการแปลไทย-ญี่ปุ่น : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2530.
เลขเรียกHD2094 .อ95
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเกษตรญี่ปุ่น = Nikon Nogyoron / by Tsutomu Ohuchi ; [แปลโดย] สุวินัย ภรณวลัย ; สมภพ มานะรังสรรค์...
ชื่อผู้แต่งทสุโตมุ, โออุจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการแปลไทย-ญี่ปุ่น มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2530.
เลขเรียก338.1852 ท239ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดกรรมฐานเนตรฟ้า / สุวินัย ภรณวลัย ; ไญยิกา เมืองจำนงค์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีนเน็ต 1282, 2558.
เลขเรียก294.35 ส75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรักกับจอมยุทธ์ / สุวินัย ภรณวลัย
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ร่วมด้วยช่วยกัน, 2548.
เลขเรียกGV1127.C6 ส882ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรักกับจอมยุทธ์ / สุวินัย ภรณวลัย
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หยินหยาง, 2535
เลขเรียก152.41 ส757ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรักกับจอมยุทธ์/ สุวินัย ภรณวลัย.
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2548.
เลขเรียกGV 1127 ส882ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความอับจนของลัทธิมาร์กซ์หรือความอับจนของลัทธิเหมา : บทวิเคราะห์โดยสังเขปของการปฏิวัติจีนลัทธิเหมา แ...
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วลี, 2526.
เลขเรียกHX743 ส7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความอับจนของลัทธิเหมา / สุวินัย ภรณวลัย
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วลี, 2526.
เลขเรียก320.951 ส882ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา