Found: 82  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการต่อต้านคอมมิวนิสต์จักรวรรดินิยมแผนใหม่ / สิริ เปรมจิตต์. การแทรกซึมของศาสนาใหม่ (ลัทธิคอมมิวนิส...
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : บุญส่งการพิมพ์, 2506.
เลขเรียก335.4 ส37ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรวรรดิ์นิยมแผนใหม่
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เปรมจิตต์, 2505
เลขเรียก335.43 ส37จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรวรรดิ์นิยมแผนใหม่ / สิริ เปรมจิตต์.
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์
พิมพลักษณ์พระนคร : เปรมจิตต์, 2509.
เลขเรียก327 ส237จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรวรรดิ์นิยมแผนใหม่ พร้อมกับคำนิยมของ พลตรี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี และ มรว. เส...
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, 2505.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตลับของจอมเผด็จการฮิตเลอร์ / รามอง การ์ตีเย ; แปลและเรียบเรียงโดยศิริ พงศ์ทัต และ สิริ เปรมจิตต...
ชื่อผู้แต่งการ์ตีเย, รามอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เกษมบรรณกิจ, 2515.
เลขเรียก923.143 ก453ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงาน / สิริ เปรมจิตต์.
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ , 2531.
เลขเรียก923.1 ส37ช 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงาน ของ พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 8 ของไทย / สิริ เปรมจิตต์
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2532
เลขเรียกDS570.6.ถ5 ส64,923.2593 ถ1711ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงาน ของ พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ ๘ ของไทย / โดย สิริ เปรมจิตต์
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2532
เลขเรียก923.7 ส731ช 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของ พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี "ลิ้นทอง" / โดย สิริ เปรมจิตต์.
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2520.
เลขเรียกDS578.32.ถ267 ส731ช 2520,923.2593 ส731ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของ พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี"ลิ้นทอง" / สิริ เปรมจิตต์.
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงธรรม, 2521.
เลขเรียกDS570.6.ถ267 ส731,923.2593 ส237ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของปรินซ์วรรณ / โดย สิริ เปรมจิตต์.
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประจักษ์การพิมพ์, 2517.
เลขเรียกDS578.32.V29 ส237
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของปรินซ์วรรณ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ / สิริ เปรมจิตต์
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประจักษ์วิทยา, 2516.
เลขเรียกDS578.32.N35 ส731 2516,92 น172ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของปวินซ์วรรณ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ / สิริ เปรมจิตต์
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประจักษ์วิทยา, 2516.
เลขเรียกDS570.6.N2 .ส37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี "ลิ้นทอง" หัวหน้าคณะรัฐบาลประชาธิปไ...
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงธรรม, 2521
เลขเรียก923.2 ส37ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา