Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"4 เสาหลักสู่ความพอเพียง" เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง [จุลสาร] / สำราญ สะรุโณ...[แ...
ชื่อผู้แต่งสำราญ สะรุโณ.
พิมพลักษณ์พัทลุง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง, 2553.
เลขเรียกS ส6ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการผลิตการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย / โดย สำราญ สะรุโณ
ชื่อผู้แต่งสำราญ สะรุโณ
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8, 2547
เลขเรียกS494.5.A65 ส64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตพืชในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง / สำราญ สะรุโณ, รวบรวมและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งสำราญ สะรุโณ
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8, 2546
เลขเรียกSB87.T52S68 ส64 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำเกษตรกร เรื่อง ปาล์มน้ำมัน เอกสารโครงการพัฒนาปาล์มน้ำมันตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง ปี...
ชื่อผู้แต่งสำราญ สะรุโณ.
พิมพลักษณ์พัทลุง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง, 2553.
เลขเรียกSB ส6ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางเลือกการปลูกพืชในเขตพื้นที่ภาตใต้ตอนล่าง / สำราญ สะรุโณ
ชื่อผู้แต่งสำราญ สะรุโณ
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8, [2547?]
เลขเรียกSB99.T5 ส64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการวิจัยและพัฒนาระบบการเกษตร และเทคนิคการให้บริการวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง / สำราญ ...
ชื่อผู้แต่งสำราญ สะรุโณ
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ.), 2540.
เลขเรียก630 ส698ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา