Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAduanced english grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุติมาการพิมพ์, 2536
เลขเรียก425 ส646อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced english grammar for high learner / สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2550.
เลขเรียก425 ส221อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced english grammar for high learner/ สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุติมาการพิมพ์, [2545].
เลขเรียกPE 1131 ส698อ [2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced English Grammar for high Learners / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท., [255-].
เลขเรียก425 ส698อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced English Grammar For High Learners / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเจพริ้นติ้ง.
เลขเรียก425 ส698อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced English grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2529.
เลขเรียก425 ส698อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced English grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุติมาการพิมพ์], 2536.
เลขเรียกPE1128 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced English grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเจ พริ้นติ้ง, 25--].
เลขเรียกPE1128 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced=แอ็ดวาน English grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุติมาการพิมพ์, 2536.
เลขเรียกPE1121 ส698ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanged English Grammar For High Learners / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเจพริ้นติ้ง, [255-].
เลขเรียก425 ส217อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvenced english grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 25-
เลขเรียก425 ส646อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComplete your english grammar with advanced English grammar for high learner / สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.]; [2547?]
เลขเรียก425 ส617ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComplete your english grammar with advanced english grammar for high learner / สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเจ พริ้นติ้ง, [2544?]
เลขเรียกPE1121 ส698ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComplete your English grammar with advanced English grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเจพริ้นติ้ง, 2548.
เลขเรียกPE1121 ส698ค 2548,425 ส646อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComplete your English grammar with advanced English grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเจพริ้นติ้ง, 2550.
เลขเรียกPE1121 ส698ค 2550,425 ส217อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา