Found: 88  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAduanced english grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุติมาการพิมพ์, 2536
เลขเรียก425 ส646อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced : english grammar for high Learners / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุติมาการพิมพ์, 2536.
เลขเรียกPE1119 ส698 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced English / สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุติมาการพิมพ์, [2541]
เลขเรียก425 ส217อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced English grammar / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงทเพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2546.
เลขเรียก425 ส217อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced English Grammar for high learner / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ป.
เลขเรียก425 ส-อ ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced english grammar for high learner / สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2550.
เลขเรียก425 ส221อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced English grammar for high learner / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุติมาการพิมพ์, 2536.
เลขเรียก425 ส698ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced english grammar for high learner/ สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุติมาการพิมพ์, [2545].
เลขเรียกPE 1131 ส698อ [2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced English Grammar for high Learners / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท., [255-].
เลขเรียก425 ส698อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced english grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง. [text]
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง
พิมพลักษณ์มปท : มปพ, [2546?]
เลขเรียกPE 1131 ส698อ [2546],425 ส217อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced English grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเจ พริ้นติ้ง, 25--].
เลขเรียกPE1128 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced English grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุติมาการพิมพ์], 2536.
เลขเรียกPE1128 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced English Grammar For High Learners / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเจพริ้นติ้ง.
เลขเรียก425 ส698อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced English grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2529.
เลขเรียก425 ส698อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา