Found: 87  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐออสเตรีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, (1984),2535.
เลขเรียก92 ภฏ671
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครุฑ / สาธก รอดจันทร์ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์รัฐจักร, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ราชาศัพท์ / คณะกรรมการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับการใช้ราชาศัพ ท์, จัดพิมพ์โดย สำนักพระราชวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระจันทร์, 2522.
เลขเรียกPL4197.C6 ค695 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุ ตามรอยทรงพระผนวช สำนักพระราชวัง [Text]
ชื่อผู้แต่งสำนักพระราชวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพระราชวัง 2555
เลขเรียก923.1593 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียร์ต พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ / สำนักพระราชวัง.
ชื่อผู้แต่งสำนักพระราชวัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อุ่ศิลป์การพิมพ์ , 2549.
เลขเรียก923.1 ส - จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเรื่องพระที่นั่งวิมานเมฆ : การสร้างและการบูรณะพระที่นั่งวิมานเมฆ / สำนักพระราชวัง ; คณะผ...
ชื่อผู้แต่งสำนักพระราชวัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2527.
เลขเรียกNA1522.ก4 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเรื่องพระที่นั่งวิมานเมฆ : การสร้างและการบูรณะพระที่นั่งวิมานเมฆ / สำนักพระราชวัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2538.
เลขเรียกNA1522.B36 จ132 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเรื่องพระที่นั่งวิมานเมฆ : การสร้างและการบูรณพระที่นั่งวิมานเมฆ / สำนักพระราชวัง
ชื่อผู้แต่งสำนักพระราชวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2527
เลขเรียก728.8 ส215จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเรื่องพระที่นั่งวิมานเมฆ : การสร้างและการบูรณะพระที่นั่ง วิมานเมฆ / สำนักพระราชวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2527.
เลขเรียกDS567 .ส215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนัก = Western-Style painting and sculpture in the Thai Royal...
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ โปษยานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2537.
เลขเรียกNA1521 อ257 2537,759 จ34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ / [กรมพระสมมตอมรพันธ์, กรมพระยาดำรงราชานุภาพและสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ...
ชื่อผู้แต่งสมมตอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, 2403-2458.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2539.
เลขเรียกGT3278 .ส427 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ระเบียบการศพ และคำเตือนการปฎิบัติราชการในราชสำนัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2514.
เลขเรียกBL1477.8 .F8 ต6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรงพระผนวช พุทธศักราช 2499 / สำนักพระราชวัง.
ชื่อผู้แต่งสำนักพระราชวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2533
เลขเรียกรจ 923.1593 ภ416ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมปาฐกถา
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักพระราชวัง, 2503.
เลขเรียก294.304 ส215ธ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระแสพระราชดำริเรื่อง ปัญหาการใช้คำไทย / สำนักพระราชวัง.
ชื่อผู้แต่งสำนักพระราชวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2560.
เลขเรียก495.918 ส215บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา