Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารา / รวบรวมโดย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2533.
เลขเรียกZ5074.R8 ข289
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบการวิจัย ... [electronic resource] / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2548-
เลขเรียกZ7405.R4 ท424ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบการวิจัย ... สภาวิจัยแห่งชาติ สถิติข้อสนเทศการวิจัย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยขึ้นทะเบีย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2551-
เลขเรียกQ180.T5 ท424ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบการวิจัย 25 - สภาวิจัยแห่งชาติ [electronic resource] : สถิติข้อสนเทศการวิจัย : นักวิจัย ผู้...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 25.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องทำเนียบการวิจัย [interactive multimedia] / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนักวิจัยขึ้นทะเบียน ... [electronic resource] / [จัดทำโดย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2549-
เลขเรียกQ179.98 ท424นว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนักวิจัยแห่งชาติ ... / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2537-
เลขเรียกQ180.T5 ท424ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนักวิจัยแห่งชาติ ปี... / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์,:c2539-
เลขเรียกAY2001 ท424
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2536.
เลขเรียก001.64025 ท424
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543.
เลขเรียก001.6425 ท215ส 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2536]-
เลขเรียกQ145 .ท215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2536-
เลขเรียกLB1778 ท424
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทย...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2536].
เลขเรียกCT1544 ส63 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบหน่วยงานวิจัยในประเทศไทย กันยายน 2536 / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2537?]
เลขเรียก001.4025593 ค1411ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโครงการวิจัย : สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และหน่วยงานวิจัย / ศูนย...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา