Found: 649  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ 2552 พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552.
เลขเรียกT39 ส473 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ : พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย [text] / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), 2549
เลขเรียกสร 608 ส691ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 ปี วช. : ฉบับปฐมฤกษ์ เล่ม 1 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550, [2007]
เลขเรียกQ180.T5 ส691ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียก001.4 ค123ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี วช. / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกQ180.T5 ส691ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbstract 3rd APHW Conference "Wise Water Resources Management towards Sustainagle Growth and Poverty...
ชื่อผู้แต่งInternational conference of the asia pacific association of hydrology and water resources : (2006 : Bangkok, Thailand)
เลขเรียกTC401 T531t 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings 3rd APHW Conference "Wise Water Resources Management towards Sustainable Growth and Pove...
ชื่อผู้แต่งAphw conference (3rd : 2006 : Bangkok)
พิมพลักษณ์[Bangkok : s.n.], 2006
เลขเรียกTC401 A832p 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand Research Symposium 2009 : Proceedings / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิ จัยแห่งชาติ (วช.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกQ180.T5 ท955 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand Research Symposium 2009 : Proceedings / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิ จัยแห่งชาติ (วช.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกQ180.T5 ท955 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [electonic re...
ชื่อผู้แต่งครรชิต พุทธโกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่่งชาติ (วช.), 2554
เลขเรียกHC445 ค153 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การขับเคลื่อนนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านการศึกษา "สัตตศิลา" สู่โรงเรียน : รายงานการวิจัย =Strateg...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก371.33 ก287
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายขนาดการผลิต recombinant HA protein ของไวรัส Influenza (H5N1) ในเซลล์แมลงในถังหมัก 50 ลิตร : ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียก636.5089 ก441
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรยั่งยืน เพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ีรายงานการวิจั...
ชื่อผู้แต่งสุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา
พิมพลักษณ์เชียงราย : สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงราย : รายงานการวิจัย = Mobilizing the sufficiency e...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียก330.9593 กช441
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมการตกมันในช้างด้วยวิธีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อฮอร์โมน : รายงานการวิจัย = Musth control in ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียก599.67 ก443
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา