Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายการศึกษาภาคบังคับ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โรงเรียนสตรีเนติศึกษา, 2521.
เลขเรียก379.23 ค1411ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการอาชีพของประเทศในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ : รายงานการ ศึกษาเปรียบเทียบ / [ผู้เรียบเ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนศึกษา, 2525.
เลขเรียกLC1047.A ค122ก 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเอกชนในประเทศไทย / กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2526.
เลขเรียกLC54.T364 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาไทย / กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2526.
เลขเรียกLA1221 ค122ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา และ สัดส่วนของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาของรัฐ ต่อ เอกชน ปีการศึ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526.
เลขเรียก373.593 ค1411ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาระดับจังหวัด / ฝ่ายวิเคราะห์สถิติและแสดงสภาวะการศึกษา กองสถิติ และวิเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], 2524.
เลขเรียก370.19 ค1411ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนต่างวัฒนธรรม ตอนที่ 1 ชาวเขา / กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2524.
เลขเรียกDS568 .ค14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนต่างวัฒนธรรมตอนที่ 1 : ชาวเขา / กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งช...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [สำนักงานฯ], 2524.
เลขเรียกDS569 .ค36
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนี ตัวชี้นำและแผนภาพทางการศึกษา : อัตราการคงอยู่ และแนวโนัมอัตราระหว่างชั้นของนักเรียน / กองสถิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2522.
เลขเรียก370.9593 ด331 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนี ตัวชี้นำและแผนภาพทางการศึกษา ชุดที่ 5 เรื่อง สภาพการจัดการประถมศึกษาในเขตการศึกษา 1-6 / กองสถิ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา
พิมพลักษณ์112 หน้า : ภาพประกอบ, 26 ซม.
เลขเรียกLB1028 ค123ด 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนี ตัวชี้นำและแผนภาพทางภาพศึกษา ชุดที่ 7 ดัชนีการสะพัดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา / กองสถิติและว...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ 2526.
เลขเรียกLB1028 ค123ด 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีการสะพัดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา / กองสถิติวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [สำนักงาน], 2526.
เลขเรียก372.128 ค1411ด
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526.
เลขเรียกL591.ส6 ด6,372 ค121ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีและตัวชี้นำบางประการของการขยายการศึกษาภาคบังคับ / กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2520.
เลขเรียกLC136.T364 ค122
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายการศึกษา / กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2519.
เลขเรียกLA1221 .ค14ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา