Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเชิงพุทธของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = The buddhist socialization of Tai-...
ชื่อผู้แต่งสัญญา สะสอง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขัดเกลาทางสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาของประชาชนในชุมชนห้วยน้ำริน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชีย...
ชื่อผู้แต่งสัญญา สะสอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงของชีวิต / สัญญา สะสอง.
ชื่อผู้แต่งสัญญา สะสอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เวียงบัวการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกBD431 ส557 2552,170.44 ส558ค5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยศาสตร์ / สัญญา สะสอง.
ชื่อผู้แต่งสัญญา สะสอง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียก170 ส113จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา