Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องDatabase [videorecording] / ดร.สลิล บุญพราหมณ์.
ชื่อผู้แต่งสลิล บุญพราหมณ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องDatabase System1 [videorecording] : ก.ย.-ธ.ค. 52 บันทึกการเรียนการสอนรายวิชา ITM-661 ระบบฐานข้อมู...
ชื่อผู้แต่งสลิล บุญพราหมณ์.
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDatabase System1 [videorecording] : ก.ย.-ธ.ค. 53 บันทึกการเรียนการสอนรายวิชา MIT-532 ระบบฐานข้อมู...
ชื่อผู้แต่งสลิล บุญพราหมณ์.
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIT Applications [videorecording] : พ.ค.-ส.ค. บันทึกการเรียนการสอนรายวิชา MIT-541 การประยุกต์ใช้เทค...
ชื่อผู้แต่งสลิล บุญพราหมณ์.
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องResearch Methodology [videorecording] : พ.ค.-ส.ค. บันทึกการเรียนการสอนรายวิชา MIT-590 ระเบียบวิธี...
ชื่อผู้แต่งสลิล บุญพราหมณ์.
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSeminar I [videorecording] : ก.ย.-พ.ย. บันทึกการเรียนการสอนรายวิชา MIT-691 สัมมนา 1/ มหาวิทยาลัยว...
ชื่อผู้แต่งสลิล บุญพราหมณ์.
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องSystems Analysis and Design [videorecording] : ม.ค.-มี.ค. 52 บันทึกการเรียนการสอนรายวิชา MIT-534 ...
ชื่อผู้แต่งสลิล บุญพราหมณ์.
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องSystems Analysis and Design [videorecording] : ม.ค.-มี.ค. 53 บันทึกการเรียนการสอนรายวิชา MIT-534 ...
ชื่อผู้แต่งสลิล บุญพราหมณ์.
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSystems Analysis and Design [videorecording] : ม.ค.-มี.ค. 54 บันทึกการเรียนการสอนรายวิชา MIT-534 ...
ชื่อผู้แต่งสลิล บุญพราหมณ์.
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา