Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนกเลี้ยง
ชื่อผู้แต่งสมพร ภูริพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, ม.ป.ป.
เลขเรียก636.6 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนกเลี้ยง / สมพร ภูริพงศ์
ชื่อผู้แต่งสมพร ภูริพงศ์
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, [2505]
เลขเรียกQL676 ส16,598 ส265น 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนกเลี้ยง / สมพร ภูริพงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมพร ภูริพงศ์.
เลขเรียก598.2 ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติราชทินาม / โดย นาคะประทีป ; ภาพประกอบโดย สมพร ภูริพงศ์
ชื่อผู้แต่งนาคะประทีป
พิมพลักษณ์[พระนคร] : แพร่พิทยา, 2503.
เลขเรียก929.7 ส27ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย / บรรณาธิการ, สมพร ภูริพงศ์, สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2535.
เลขเรียกQL120 ภ456 2535,597.09593 ภ456 2535
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแววตะวันวาดฟ้า / ชลันธร [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งสมพร ภูริพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2525.
เลขเรียกBF1708.8.ท9 ส4 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแววตะวันวาดฟ้า / โดย ชลันธร (นามแฝง)
ชื่อผู้แต่งสมพร ภูริพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2521.
เลขเรียก133.5 ส272ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา