Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี รัฐธรรมนูญอเมริกัน : อดีต ปัจจุบันและอนาคตของมหาชนรัฐประชาธิปไตย / สมบัติ จันทวงศ์, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณากิจเทรดดิ้ง, 2531.
เลขเรียกJK21 ส473 2531,320.973 ส473 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 ปี ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ม.ป.พ., 1991
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสรรสร้างภาพอลังการทางการเมือง : การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์ไทยกับการสร้างคำอธิบายหลักของผลการเลือกตั้...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
เลขเรียกPN4751 ส43 2545,324.73 ส255ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตัง ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตังทั่วไป พ.ศ. 2529 / โดย สมบัติ จันทรวงศ์
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, 2530.
เลขเรียกJ Q1749.A5 ส255
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานค...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, 2530.
เลขเรียก324.7 ส255ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกตั้งวิกฤตปัญหาและทางออก / สมบัติ จันทรวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2536.
เลขเรียก324.9593 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายทางการเมืองของสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) / สมบัติ จันทรวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2538.
เลขเรียกPL3275.ส6 ส429,895.13 ส255ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ / สมบัติ จันทรวงศ์, รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2516.
เลขเรียก300 ส254จ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนปฐมอโศก : การศึกษาพุทธยูโทเปีย / โดย ดร.สมบัติ จันทรวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ, 2531.
เลขเรียกBQ6337.น2ส6 ส45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนปฐมอโศก : การศึกษาพุทธยูโทเปีย / โดยสมบัติ จันทรวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2529.
เลขเรียก294.308 ส255ช 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนปฐมอโศก : การศึกษาพุทธยูโทเบีย
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ, 2530
เลขเรียก294.307 ส16ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนปฐมอโศก : การศึกษาพุทธยูโทเปีย
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ, [25--?]
เลขเรียก236.9 ส16ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนปฐมอโศก : การศึกษาพุทธยูโทเปีย / สมบัติ จันทรวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ, 2531.
เลขเรียกBQ4570 .ส43
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมปฐมอโศก : การศึกษาพุทธยูโทเปีย / โดย สมบัติ จันทรวงศ์
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
เลขเรียกวจ 294.3383 ส43ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา