Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 เรื่องจริงจากห้องตรวจจิตแพทย์ / สมชาย สำราญเวชพร.
ชื่อผู้แต่งสมชาย สำราญเวชพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์เพรสแอนด์กราฟฟิค, 2545.
เลขเรียก616.89 ส241ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 เรื่องจริงจากห้องตรวจจิตแพทย์ เล่ม 1 / สมชาย สำราญเวชพร
ชื่อผู้แต่งสมชาย สำราญเวชพร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : ฟิวเจอร์เพรสแอนด์กราฟฟิค, 2545.
เลขเรียกWM100 ส241ร ล.1 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 เรื่องจริงจากห้องตรวจจิตแพทย์ เล่มที่ 1 / สมชาย สำราญเวชพร [text]
ชื่อผู้แต่งสมชาย สำราญเวชพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์เพรสแอนด์กราฟฟิค, 2545.
เลขเรียก616.8916 ส16ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 เรื่องจริงจากห้องตรวจจิตแพทย์. เล่ม 1 / สมชาย สำราญเวชพร
ชื่อผู้แต่งสมชาย สำราญเวชพร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : ฟิวเจอร์เพรสแอนด์กราฟฟิค, [254-]
เลขเรียกRC435.2 ส241 [254-] ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกภาคปฏิบัติการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ [electronic resource] / สมชาย สำราญเวชพร
ชื่อผู้แต่งสมชาย สำราญเวชพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสร้างสุขในทุกๆวัน = Good life guide/ สมชาย สำราญเวชพร.
ชื่อผู้แต่งสมชาย สำราญเวชพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550.
เลขเรียกBF 637.S8 ส239ค 2550,158 ส16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องดูแลสุขภาพจิตใจด้วยโปรแกรมทดสอบความเครียด, โปรแกรมทดสอบอีคิว [electronic resource] / สมชาย สำราญเวชพ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย สำราญเวชพร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารมณ์ / สมชาย สำราญเวชพร
ชื่อผู้แต่งสมชาย สำราญเวชพร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546
เลขเรียกWM171 ส241อ 2546,152.4 ส241อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารมณ์ / สมชาย สำราญเวชพร
ชื่อผู้แต่งสมชาย สำราญเวชพร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546.
เลขเรียกBF531 ส241
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารมณ์/ สมชาย สำราญเวชพร.
ชื่อผู้แต่งสมชาย สำราญเวชพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546.
เลขเรียกBF 575.A5 ส239อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงหัวร่อจากห้องตรวจจิตแพทย์ = Laugh / สมชาย สำราญเวชพร
ชื่อผู้แต่งสมชาย สำราญเวชพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2547.
เลขเรียกBF28.T5 ส241
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา