Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาฉบับพกพาภาษาฝรั่งเศส / ผู้อ่านคำภาษาฝรั่งเศส สมพร สมบูรณ์ศิริพันธุ์ ; บรรณาธิการ สถาพร ฉ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2553.
เลขเรียกPC2121 .ค74 2553,448.249591 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาฉบับพกพาภาษาฝรั่งเศส / ผู้อ่านคำภาษาฝรั่งเศส สมพร สมบูรณ์ศิริพันธุ์ ; บรรณาธิการ สถาพร ฉั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2559
เลขเรียก448.249591 ค416 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาฉบับพกพาภาษาเกาหลี / ผู้อ่านคำภาษาเกาหลี, นฤนันท์ วงศ์วิทยกำจร ; บรรณาธิการ, สถาพร ฉันท์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2554.
เลขเรียกPL911 ค695 2554,495.7824 ค695 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกร็ดวิชาแปล = Tips of translation / สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)
ชื่อผู้แต่งสถาพร ฉันท์ประสูตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
เลขเรียกPN241.5.T5 ส1421 2562,418.02 ส182ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดวิชาแปล ศิลปะการแปลบันเทิงคดี / สถาพร ฉันท์ประสูตร text
ชื่อผู้แต่งสถาพร ฉันท์ประสูตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียกP 306.A3 ส182ค,418.02 ส182ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดวิชาโคลง / สถาพร ฉันท์ประสูตร.
ชื่อผู้แต่งสถาพร ฉันท์ประสูตร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2560.
เลขเรียกPL4206 ส182 2560,895.911 ส182ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา