Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที วิธีจำเก่ง : เทคนิคพัฒนาความจำ / ศิริวรรณ ช้างพลาย.
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ช้างพลาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2549.
เลขเรียกBF370 ศ486
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขิ๊ไม่เอาะ / ศิริพรรณ ช้างพลาย.
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ช้างพลาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค, 2549.
เลขเรียกB 398.J3 ศ486ข 2549,153.2 ศ 664 ข 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจ้างคนไม่เป็น--เจ๊งไม่เป็นท่า / ศิริวรรณ ช้างพลาย.
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ช้างพลาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Minibear publishing, 2552.
เลขเรียกHF5549 ศ2372 2552,658.311 ศ486จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดดีก็ได้พูดได้ก็ดี / ศิริวรรณ ช้างพลาย ; เสริมสิทธิ์ วงศ์สิงห์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ช้างพลาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Reading Corner, 2550
เลขเรียกPN4129.T5 ว44 2550,808.5 ศ486พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกน้องโง่ เป็นเหยื่อของเจ้านายฉลาด เจ้านายฉลาด เป็นเหยื่อของลูกน้องแกล้งโง่ / ศิริวรรณ ช้างพลาย
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ช้างพลาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2551.
เลขเรียกHF5549.5.M63 ศ486,658.3 ศ37ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา