Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผักพื้นบ้านบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในบางพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร / วิศัย พร...
ชื่อผู้แต่งวิศัย พรหมเทพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545
เลขเรียก635 ว18ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ : การสำรวจและการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น / วิศัย พรหมเทพ. [text]
ชื่อผู้แต่งวิศัย พรหมเทพ.
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2554.
เลขเรียก581.9593 ว38พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ : การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น / วิศัย พรหมเทพ Text
ชื่อผู้แต่งวิศัย พรหมเทพ
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2554
เลขเรียก580.12 ว238พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างชุดฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์โดยใช้ทรัพยากรจากท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคร...
ชื่อผู้แต่งสระบุรี ไชยมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2547
เลขเรียก371.1 ส171ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างชุดฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์โดยใช้ทรัพยากรจากท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคร...
ชื่อผู้แต่งสระบุรี ไชยมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2547
เลขเรียก371.1 ส171ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างชุดฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์โดยใช้ทรัพยากรจากท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคร...
ชื่อผู้แต่งสระบุรี ไชยมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2547
เลขเรียก371.1 ส171ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างชุดฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์โดยใช้ทรัพยากรจากท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคร...
ชื่อผู้แต่งสระบุรี ไชยมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2547
เลขเรียก371.1 ส171ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา