Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน / วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ มีสุวรรณ์
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : จุลดิศการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก371.62 ว742ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ (Augmented reality) / วิวัฒน์ มีส...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ มีสุวรรณ์
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : จุลดิศการพิมพ์, 2556
เลขเรียก006.78 ว3711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องผลการเรียนแบบร่วมมือที่มีการจัดกลุ่มต่างกันตามระดับความสามารถทางการเรียนด้วยบทเร...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ มีสุวรรณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกLB1028.5 ว742ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัดพิษณุโลก โ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ร451 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนารูปแบบชุดการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ มีสุวรรณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกLB1028.4 ว743ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเกมแทนแกรมร่วมกับเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี = Development of tangram...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ มีสุวรรณ์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
เลขเรียกLB1029.G3 ว742ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา / วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ มีสุวรรณ์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
เลขเรียก371.33072 ว742ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา / วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ มีสุวรรณ์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
เลขเรียกLB1028.3 ว742 2561,370.72 ว3711ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา