Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2551
เลขเรียกRC941 ว744 2551 ล.1,WF 225 ว743ช 2551,617.540757 ว744ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : ลิมบราเดอร์การพิมพ์, 2546.
เลขเรียกRC941 ว744 2546 ล.1,WF225 ว744 2546/2 ล.1,616.0757 ว744ช 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-RAY / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
เลขเรียกWF225 ว6ช 2547,612.94 ว75ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกRC941 ว744 2551 ล.1,WF225 ว744 2551 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ.
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกWF225 ว6ช 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray : พื้นฐานและหลักการวินิจฉัยโรค (เล่ม 1) / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.
เลขเรียกWF225 ว744c 2552,NS 612.94 ว756ช 5/2552 ล.1
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray เล่ม 2 ปัญหาที่พบบ่อย / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกRC941 ว744 2553 ล.2,WF 225 ว3711ช,616.0757 ว37ช 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา