Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / วิมลลักษณ์ ชูชาติ.
ชื่อผู้แต่งวิมลลักษณ์ ชูชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิล สไตล์, 2560.
เลขเรียก927 ว628ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบของกระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ สำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ / วิมลลักษณ์ ช...
ชื่อผู้แต่งวิมลลักษณ์ ชูชาติ
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2549 = The contemporary art and culture exchange projec...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2549.
เลขเรียกN6490 .ก635 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2549 = The contemporary art and culture exchange projec...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2547.
เลขเรียก709 ก419 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตลาดนัดศิลปะ = Art market.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2549.
เลขเรียกN8600 .ต45 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตลาดนัดศิลปะ = Art market / บรรณาธิการ วิมลลักษณ์ ชูชาติ, บุญสืบ ขลิบเพ็ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2549.
เลขเรียกN8600 ต199 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา : รายงานการวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียก379.593 ร451(9) 2542 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา