Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถามเรื่องอาหารการกิน / วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์.
ชื่อผู้แต่งวิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2543.
เลขเรียกQU145 ว6ห 2542,613.2 ว671ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง18 ท่า 66 ขั้นตอน ยืดเส้นเอ็น สลายปวดเมื่อย / [คอมแพคดิสก์] หลี่เซ่าต๋า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลกมหาสนุก : การฟื้นฟูศิลปวิทยาและการสำรวจทางทะเล / เรื่องโดย มั่นท่าเหวินฮว่า ; แปลโ...
ชื่อผู้แต่งมั่นท่าเหวินฮว่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2557.
เลขเรียกCB351 ม364 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลกมหาสนุก : จักรวรรดิมองโกล = World history / เรื่องโดย มั่นท่าเหวินฮว่า ; แปลโดย วิ...
ชื่อผู้แต่งมั่นท่าเหวินฮว่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2557.
เลขเรียก951.7 ม364ป 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลกมหาสนุก : รุ่งอรุณแห่งอารยธรรม = World history / เรื่องโดย ซุ่นเจียหยี่ ; ภาพโดย ห...
ชื่อผู้แต่งซุ่น, เจียหยี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2556.
เลขเรียกCB311 ซ412 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลกมหาสนุก : อารยธรรมกรีก โรมัน / เรื่องโดย มั่นท่าเหวินฮว่า ; ภาพโดย หานเฟิง ; วิมลร...
ชื่อผู้แต่งมั่นท่าเหวินฮว่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2556.
เลขเรียกDE80 ม364 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลกมหาสนุก : สงครมโลกครั้งที่ 1 / เรื่องโดย จางอู่ซุน ; ภาพโดย หลิวเหลย ; แปลโดย วิมลรั...
ชื่อผู้แต่งจางอู่ซุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 : สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีน = Basic Chinese for communication 1 / สา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เลขเรียกPL1171 ภ6 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 : สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีน = Basic chinese for communication 1 / สา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 : สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีน = Basic chinese for communication 2 / สา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 : สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีน =Basic Chinese for communication 2 / สาขา...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548].
เลขเรียกPL1171 ภ6 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพการศึกษาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และวรรณคดีจีนร่วมสมัยในประเทศไทย = A state of ...
ชื่อผู้แต่งวิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกPL2262 ว64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ศัพท์ 300 คำ : ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ / ผู้เขียน, วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์.
ชื่อผู้แต่งวิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2559.
เลขเรียก495.181 ว671ร 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เรื่องอาหารการกินเพื่อสุขภาพที่ดี : 100 คำถามเรื่องอาหารการกิน / วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์ ...
ชื่อผู้แต่งวิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2543.
เลขเรียกRA784 ว671 2543/3,QU145 ว671 2543,613.2 ว36ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา