Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์ก็มีหัวใจ : รามเรื่องสั้นปลุกเร้าวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ / เคิร์ต วอนเนกัต เขียน ; วิม...
ชื่อผู้แต่งวอนเนกัต, เคร์ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรกราฟฟิค, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก [electronic resource] / วิมล กุณราชา.
ชื่อผู้แต่งวิมล กุณราชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2543.
เลขเรียกQ141 ว64น 2543eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกและวาทะ / รวบรวม-ถอดความโดย วิมล กุณราชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2545.
เลขเรียกPN6404 .บ63 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลสำคัญของโลก [electronic resource] / วิมล กุณราชา.
ชื่อผู้แต่งวิมล กุณราชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2543.
เลขเรียกCT203.T5 ว6บ 2543eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลสำคัญของโลก / วิมล กุณราชา
ชื่อผู้แต่งวิมล กุณราชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2543.
เลขเรียกCT203 ว663บ 2543,920.02 ว663บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้คนแห่งมหานครดับลิน = Dubliners / เจมส์ จอยซ์, ประพันธ์ ; วิมล กุณราชา, แปล-เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งจอยซ์, เจมส์, ค.ศ.1882-1941.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2545.
เลขเรียกPL4231.E8 จ54 2545,823.912 จ199ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้คนแห่งมหานครดับลิน = Dubliners / เจมส์ จอยซ์, เขียน ; วิมล กุณราชา, แปล-เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งจอยซ์, เจมส์, ค.ศ.1882-1941.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2557.
เลขเรียก823.912 จ199ผ 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาไทย ท 401 มัธยมศึกษาปีที่ 4 [electronic resource] / วิมล กุณราชา.
ชื่อผู้แต่งวิมล กุณราชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2544.
เลขเรียกPL4185 ว6พ 2544eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาไทย ท 402 มัธยมศึกษาปีที่ 4 [electronic resource] / วิมล กุณราชา.
ชื่อผู้แต่งวิมล กุณราชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [254-].
เลขเรียกPL4185 ว6พeb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 [electronic resource] / วิมล กุณราชา.
ชื่อผู้แต่งวิมล กุณราชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2546.
เลขเรียกPL4185 ว6พ 2546eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิมล กุณราชา
ชื่อผู้แต่งวิมล กุณราชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกPL4185 ว663พ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ภาษาไทยว่าอย่างนี้ [electronic resource] / วิมล กุณราชา.
ชื่อผู้แต่งวิมล กุณราชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกPE1460 ว6ภ 2545eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา