Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / วิภา แ...
ชื่อผู้แต่งวิภา แซ่เซี้ย
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2554?]
เลขเรียกRA1121 ว64 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานต่อความเครียดและระดับสติของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลาน...
ชื่อผู้แต่งอารี นุ้ยบ้านด่าน
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549
เลขเรียกBQ5630.V5 อ64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยจังหวัดภูเก็ต : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นในการวางแผนการกำกับ...
ชื่อผู้แต่งวันธณี วิรุฬห์พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2554
เลขเรียกHQ792.T52 ว63 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยจังหวัดระนอง : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นในการวางแผนการกำกับต...
ชื่อผู้แต่งวันธณี วิรุฬห์พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2554
เลขเรียกHQ792.T53 ว63 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยจังหวัดสงขลา : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นในการวางแผนการกำกับต...
ชื่อผู้แต่งวันธณี วิรุฬห์พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2554
เลขเรียกHQ792.T54 ว63 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ การสื่อสารกับครอบครัวและชุมชนเพื่อส่งเสริมเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมใน 6 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ...
ชื่อผู้แต่งวันธณี วิรุฬห์พานิช
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
เลขเรียกHQ778.7.T52S66 ว63 2551,649.1 ว433ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา