Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สภาพการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน"
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูธนบุรี. ภาควิชาภาษาไทย.
พิมพลักษณ์ธนบุรี : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูธนบุรี, 2526
เลขเรียก495.918 ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษา : คำยืมในภาษาไทย / ประยูร ทรงศิลป์
ชื่อผู้แต่งประยูร ทรงศิลป์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูธนบุรี, 2526.
เลขเรียกPL4173 .ป46,495.912 ป366ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องคติชนวิทยา / จันทร์ศรี นิตยฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งจันทร์ศรี นิตยฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูธนบุรี, [2525?]
เลขเรียกGR312 .จ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารทางวิชาการ ฉบับครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2522 / ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูธนบุรี
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูธนบุรี. ภาควิชาภาษาไทย
เลขเรียก495.9108 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารสรุปผลการสัมมนา เรื่อง สภาพการใช้ภาษาไทย ในปัจจุบัน / ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูธนบุรี, 2526.
เลขเรียกPL4160 ธ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา