Found: 58  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSAIL 2 หลักสูตรผลิตมนุษย์ สู่สุดยอดนักรบ / Polygon Wizard ; บรรณาธิการและเรียบเรียง ภัทราพร สังข์พว...
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2553
เลขเรียกย 355.5 ว322ซห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSEAL 1 หลักสูตรผลิตมนุษย์ สู่สุดยอดนักรบ / Polygon Wizard ; บรรณาธิการและเรียบเรียง ภัทราพร สังข์พว...
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2553
เลขเรียกย 355.5 ว322ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบกลางธรณีพิบัติ / Polygon Wizard ; ภัทราพร สังข์พวงทอง บรรณาธิการและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2555
เลขเรียกย 363.3495 ว322ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระตุกหนวดเสือ / Polygon Wizard ; บรรณาธิการและเรียบเรียง ภัทราพร สังข์พวงทอง
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2557
เลขเรียกย 599.75 ว322ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระเพาะปลา มหาสมบัติแห่งท้องทะเลไทย / Polygon Wizard ; ภัทราพร สังข์พวงทอง บรรณาธิการและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2555
เลขเรียกย 030 ว382ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าง สองเขาหกขา ล้านนา Fighter / Polygon Wizard ; ชณัฐ วุฒิวิกัยการ บรรณาธิการและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2555
เลขเรียกQL596.S3 พ-ก 2555,ย 595.7649 ว322ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิมจิ / ทีมงานกบนอกกะลา : เนื้อหาสารคดี ; Poly Wizard : เรื่องและภาพ
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวโพดไทยบันลือโลก / Polygon Wizard ; บรรณาธิการและเรียบเรียง ภัทราพร สังข์พวงทอง
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2558
เลขเรียกย 584.92 ว322ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ไม่นุ่ม ในปุยนุ่มนิ่ม ๆ : การ์ตูนสารคดีเสริมทักษะ / Polygon Wizard เรื่องภาพ ; ภัทราพร สังข์พ...
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2554
เลขเรียกย 677.23 ว322ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับของเกาลัดแดนมังกร / Polygon Wizard ; บรรณาธิการและเรียบเรียง ภัทราพร สังข์พวงทอง
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2558
เลขเรียกย 583.46 ว322ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรยาน พาหนะแรงมนุษย์สุดฮิต / Polygon Wizard ; บรรณาธิการและเรียบเรียง ภัทราพร สังข์พวงทอง
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2557
เลขเรียกย 388.3472 ว322จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชา มหัศจรรย์สุดปลายยอด / ทีมงานกบนอกกะลา : เนื้อหาสารคดี ; Poly Wizard : เรื่องและภาพ
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2558
เลขเรียกร.ส. ท533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชา มหัศจรรย์สุดปลายยอด / ทีมงานกบนอกกะลา : เนื้อหาสารคดี ; Poly Wizard : เรื่องและภาพ
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซูเปอร์สตาร์ ดาราสัตว์ / Polygon Wizard ; ภัทราพร สังข์พวงทอง บรรณาธิการและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2555
เลขเรียกย 591 ว322ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาวเรือง ดอกไม้ดอยอร่ามเมือง / Poly Wizard ; ภัทราพร สังข์พวงทอง บรรณาธิการและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2556
เลขเรียกย 635.93399 ว322ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา